הקהילה של בתי הספר הדמוקרטים

 

לאורך השנים התעוררו הצרכים והרצון לפעול לקידום מטרות החינוך הדמוקרטי: איגום המשאבים, פעולה מסודרת מול גורמים חיצוניים, קידום פעילות חברתית חיצונית ופנימית, ופעולה משותפת מסודרת ורצינית להגברת המודעות הציבורית והממשלתית למאפייני החינוך הדמוקרטי לגווניו, על איכויותיהם השונות

בכדי לתת מענה לכלל הצרכים והרצונות העולים מהשטח, הוחלט על ייסודה של קהילת

בתי הספר הדמוקרטיים!

אל הקהילה מוזמנים להצטרף, כל מי שמגדירים את עצמם כחברים במסגרת-חינוכית דמוקרטית,

קשורים ומחויבים לחינוך הדמוקרטי בישראל.

ההשתתפות בקהילה

 • מעורבות פעילה בהתנהלות הקהילה, שכוללת: שליחת נציגים לפרלמנט הארצי, נציגים בוועדות, הבעת עמדה  בנושאים  העולים לדיון משותף, שיתוף במידע, השתתפות
  ביוזמות משותפות.
 •  השתתפות מנהלי בתי הספר הדמוקרטים בפורום מנהלים חודשי.
 • תשלום דמי חברות.
 • הנציגות בפרלמנט הארצי תהיה אחידה לכל המסגרות השותפות בקהילת בתי הספר הדמוקרטים. כל בית-ספר יבחר וישלח לפרלמנט הארצי 3 נציגים. הנציגים יכולים להיות
  ילדים, חברי-צוות וההורים.
 • "הקהילה", על כל מעגליה, אינה יכולה לכפות על בתי הספר התנהלות שאינה תואמת את תפיסתם, או את החלטות הפרלמנטים, או כל מנגנון שיתופי אחר של קבלת החלטות של
  בתי הספר.

 

מסמך יסוד – קהילה דמוקרטית

דמוקרטיים ואנתרופוסופיים הסדרה פדגוגית קבוצתית – ינואר 2017

קהילת בתי הספר – מידע ותוכניות תשע"ז

דמי חבר בקהילה – תשע"ז

קהילה דמוקרטית – לוח אירועים תשע"ז

הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות