ועדת טיולים

למעשה קיימות שתי ועדות – ועדת טיולים ליסודי וועדת טיולים לעל יסודי

 

ועדת טיולים יסודי – תפקידיה הם להיות שותפים בתיכנון ובחירת הטיולים בגילאי היסודי. את הווידה מלווה שרונה.

ועדת טיולים על יסודי – הועדה מתכננת את הטיול השנתי של ילדי העל יסודי. את הועדה מלווים ורד ועירד.

הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות