ועדת ביקורת היא הרשות המבקרת של בית החינוך.
הועדה תבקר פעילות רשויות (המחוקקת, המבצעת והשופטת) בית החינוך כדי לוודא
כי הגופים פועלים לפי החוק, באופן תקין ויעיל.
הועדה תבקר התנהלות בבית החינוך במטרה לחזק ולטפח את החיים הדמוקרטיים
בבית החינוך.
הועדה תגיש דו"ח לאסיפה בסיום הבדיקה.
הועדה תהיה אחראית לפרסם את הדו"חות שהגישה שבוע לפני הצגתן באסיפה לכלל
חברי הקהילה על-ידי תלייתו על לוח המודעות ובאתר בית החינוך.

 

הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות