אסיפה

האסיפה הינה הגוף המחוקק בבית החינוך.

המסגרת בה נפגשים מבוגרים וילדים לדיון, רב-שיח, העלאת רעיונות, דיעות וקבלת החלטות.

האסיפה מתכנסת אחת לשבועיים בימי שני ב 11.00 בשעת הדמוקרטיה.

כלל חברי הקהילה, הורים, מורים וילדים, מוזמנים להגיע לאסיפה.

האסיפות יכולות להתקיים במסגרות שכבתיות, חטיבתיות או כלליות, לפי הצורך.

ועדת אסיפה מנהלחת את האסיפה, קובעת את הנושאים ואחראית על פירסום ויידוע.

לפנייה: [email protected]

 

חוקי בית החינוך

תשס"ח 15.2.2008 חוקי מחנה  –  חוקי בית החינוך – פלאפונים 271107  –   כללי בית  החינוך+נהלים  סיכום ישיבת ועדת אסיפה 16.2.08  ספר חוקי בית החינוך 100208

תש"ע –  אישור צמיחה לחטב 190210  בית החינוך הדמוקרטי חלוקה לחטיבות  צמיחה לחטיבת הביניים וגידול שכבות

תשע"א – סיכום אסיפה 25.11.11 – הרחבת קבוצה ונוהל קבלת ילדים לכיתה ז

תשע"ב – אסיפה בנושא קיצור שבוע בגילאי חט"ב 4.7.12

תשע"ג – ועדת הרשמה – נוהלי קליטה ומיון -המלצה לאסיפה 010213

תשע"ד – 8.11.13 – מסמך המנהלים ( תהליך הסדרת מעמד בתי הספר הדמוקרטים) – אסיפת סופרגול 061113 – אסיפת תיכון 22.11.13 – אסיפת תיכון נובמבר 29.11.13 כולל תוצאות 

תשע"ה – אסיפה בנושא מעבר לשני סמלי מוסד –  החלטת אסיפה בנושא תקציב יוזמות תלמידים וועדות 

תשע"ו – קהילת בתי הספר הדמוקרטיים – אסיפה בנוגע להמשך שיתוף הפעולה עם הקהילה

תשע"ז – אסיפה בנושא מחנות  –  קהילת בתי הספר הדמוקרטיים – אסיפה בנוגע להמשך שיתוף הפעולה עם הקהילה – אסיפה בנושא יוזמות תלמידים תשעז 9.1.17 – אסיפה בנושא שינוי כללים לשינוי מועד אסיפה 12.6.17

תשע"ח – 

הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות