עמותת ההורים נרשמה ברשם העמותות ב 6/9/2007 במקביל לפתיחת שעריו של בית החינוך.

שם העמותה הוא: בית החינוך הדמוקרטי בפרדס חנה כרכור

מספרה: 580481034.

מטרות העמותה:  

1.    מטרת העמותה הינה לעשות כל פעולה, שהאסיפה הכללית של העמותה תחליט,

שהינה, במישרין או בעקיפין, פעולה שיש בה כדי להקים בית חינוך דמוקרטי בפרדס חנה כרכור (להלן: "בית החינוך")  

וכן לנהל ו/או לתמוך ו/או לקדם ו/או ללוות את בית החינוך, צוותו,
תלמידיו והורי תלמידיו לאחר הקמתו.

2.    העמותה הינה עמותה, שלא למטרות רווח, ועל כן, בכפוף לאמור להלן,

כל כספים ו/או רכוש ו/או זכויות אחרות, מכל מין וסוג, שיהיו בידיה, 

לא יחולקו בין החברים, אלא ישמשו, אך ורק, לצורך קידום המטרות האמורות

יעדי העמותה:

  • ללוות, לתמוך ולסייע לבית החינוך, צוות העובדים בו,  תלמידיו והוריהם.‏
  • לפעול בשיתוף פעולה עם כל הגורמים הרלוונטיים על מנת לסייע לקידום
    מטרות בית החינוך.‏
  • לקדם את ערכי הדמוקרטיה, השוויון והסובלנות וכן את ערך קבלת השונה כאחד מעקרונות היסוד של בית החינוך

 

העמותה מקיימת אסיפה כללית אחת לשנה, על פי חוק, בה נבחר ועד מנהל, ועדת ביקורת ורואה חשבון.

אסיפה כללית פתוחה לכל חברי העמותה, .

כל אדם בגיר, אשר בנו או בתו הינם תלמידים בבית החינוך, זכאי להצטרף כחבר עמותה.

פעולות העמותה מנוהלות ע"י ועד העמותה הנבחר וועדות נוספות לקידום נושאים שונים על פי צורך.

 

הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות