האירועים הקרובים

שנת לימודים מוצלחת לכל משפחת בית החינוך שבילים

נאחל למנהלים רות שמרון  גל אורון הצלחה ושיתופי פעולה עם כל העוסקים בשליחות ובמלאכת החינוך

שנזכה לממש את כל חלומות ילדי בית החינוך

הגדרות כלליות כניסה למערכת